سامانه کارت ویزیت مجازی OKT

شما هم رایگان امتحان کنید

رایگان کارت ویزیت خود را ایجاد کنید

فقط کافیست اطلاعات خود را وارد نمایید

مرحله 1 از 6

اطلاعات اولیه خود را وارد نمایید

فارسی و کامل ثبت نمایید و اگر نیاز به پسوند دکتر ، مهندس و ... می باشد وارد نمائید

برای ساختن لینک اشتراک، مانند www.okt.ir/09123456789

یکی از دسته بندی های شغلی زیر را انتخاب نمائید
برای ورود در زمان ویرایشمجموع دو عدد را وارد نمایید

ثبت کارت ویزیت مجازی 6 مرحله دارد
  • مرحله اول : وارد کردن اطلاعات پایه و تایید شماره تلفن
  • مرحله دوم : وارد کردن اطلاعات مجوز ها
  • مرحله سوم : وارد کردن اطلاعات ارتباطی
  • مرحله چهارم : وارد کردن اطلاعات شبکه های اجتماعی
  • مرحله پنجم : ثبت اطلاعات بانکی
  • مرحله ششم : انتخاب نمایه و تصویر
  • پایان
  • در هر مرحله کارت ویزیت شما به شما نمایش داده می شود تا بتوانید اطلاعات تکمیل تر و جامع تری در آن ثبت نمایید