دنبال کردن من
لینک بیو من : پرثوآ شکری

پرثوآ شکری


پرثوآ شکری

درباره من

آموزش کونگ فو و دفاع شخصی
  • شرکت :

  • وب سایت :

  • تلفن همراه : 09376769530

  • تلفن :

  • فکس :

  • آدرس :

  • ایمیل :Negarshokriparthowa@gmail.com

  • سمت :

بار کد کيوآر  QR  پرثوآ شکری

خدمات و فعاليت ها

خدمات :

ليست فعاليت ها

آموزش کونگ فو و دفاع شخصی

با من در تماس باشید

ارتباط با من

تلفن تماس

09376769530

نمابر :

آدرس

ایمیل من

Negarshokriparthowa@gmail.com

قدرت گرفته از OKT.IR